Menu

Get Socialize

Kalinga

Description

Ang Kalinga na nasa Cordillera Autonomous Region (o CAR) ay isang lalawigan ng matatarik na bundok; taluktok at magkakadikit na rurok; ilang kapatagan; mga talampas at lambak; at mga madudulas at mataas na burol. Ang Kalinga at Apayao ang kinalabasan ng batas na naghiwalay sa dating Kalinga-Apayao upang mas maiging mapagsilbihan ang mga pangangailangan ng maraming katutubo roon.

Wow
Cordillera Administrative Region
Grade 4 | 4th Quarter
Medium: Filipino